Poklicni gasilci.
Kaj so poklicne gasilske enote, kdo so poklicni Gasilci?

Poklicne gasilske enote so ustanove, kjer so Gasilci prisotni vse dni v letu - 24 ur na dan. V primeru naravne ali druge nesreče (požar, prometna nesreča, poplava, potres itd.), iz centra za obveščanje (112) prevežejo klic na poklicno gasilsko enoto, kjer dispečer prevzame klic in z zvočnim ter svetlobnim opozorilom - alarmom, aktivira poklicne gasilce, v njegovi enoti. Le ti se nemudoma odzovejo na alarm, oblečejo zaščitne intervencijske obleke in v manj kot eni minuti izvozijo z različnimi vozili, na mesto nesreče. V poklicnih gasilskih enotah je prisotnih od nekaj 10 gasilcev, pa tudi do 100 in več. Le ti so razporejeni v izmene. Po večini vsaka izmena dela po 12ur (od 7.00 do 19.00 in od 19.00 do 7.00). V času, ko ni intervencij, gasilci opravljajo različne naloge, kot so vzdrževanje in pregled opreme, izvajanje vaj, izobraževanja... Velik povdarek je na skrbi za psihofizično kondicijo, saj je delo gasilcev nemalokrat izjemno stresno, življensko nevarno in fizično zelo naporno. Poklicni Gasilci so visoko usposobljene osebe na področju zaščite in reševanja. Usposobljeni so za delo z reševalnimi stroji in orodji, delo na višini in delo v različnih kaotičnih okoljih.
CZR DOMŽALE
Količevo 2a, 1230 Domžale
Poveljnik: Matjaž Markužič
Spletna stran: 01/ 72 92 228
Telefonska številka: http://czrdomzale.si/
GB LJUBLJANA
Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana
Poveljnik: Tomaž Kučič
Telefonska številka: 01/ 23 42 000
GRC AJDOVŠČINA
Tovarniška 3h, 5270 Ajdovščina
Poveljnik: Miha Ergaver
Telefonska številka: 05/ 36 61 123
GRC NOVO MESTO
Seidlova cesta 29, 8000 Novo Mesto
Poveljnik: Gregor Blažič
Spletna stran: http://www.grc-nm.si/
Telefonska številka: 07/ 39 33 040
GRS KRANJ
Bleiweisova cesta 34, 4000 Kranj
Poveljnik: Matej Kejžar
Telefonska številka: 04/ 23 75 251
JZ GARS JESENICE
Cesta železarjev 35, 4270 Jesenice
Poveljnik: Matjaž Korbar
Spletna stran: http://www.gars.si/
Telefonska številka: 04/ 58 11 800
JZ GB KOPER
Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper
Poveljnik: Vilij Bržan
Telefonska številka: 05/ 66 32 830
JZ GB MARIBOR
C. proletarskih brigad 21, 2000 Maribor
Poveljnik: Primož Osojnik
Telefonska številka: 02/ 33 12 541
JZGRD NOVA GORICA
Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica
Poveljnik: Simon Vendramin
Spletna stran: http://www.geng.si/
Telefonska številka: 05/ 30 23 249
KGZ RAVNE
Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem
Poveljnik: Franc Juteršek
Telefonska številka: 02/ 62 10 257
PGE CELJE
Dečkova cesta 36, 3000 Celje
Poveljnik: Janko Požežnik
Telefonska številka: 03/ 42 80 900
PGE KRŠKO
Tovarniška ulica 19, 8270 Krško
Poveljnik: Joško Žvar
Telefonska številka: 07/ 48 80 520
PGE TRBOVLJE
Savinjska cesta 35, 1420 Trbovlje
Poveljnik: Srečko Kerin
Telefonska številka: 03/ 56 33 055
ZGRS SEŽANA
Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana
Poveljnik: Blaž Turk
Spletna stran: http://www.zgrs.si/
Telefonska številka: 05/ 73 10 700