Avtor: Nina Košir
09.12.2016 - Naredimo prepih

 

Taktični četrtki so moji najljubši. In večina četrtkov je v našem društvu takšnih.

Na vajah se večkrat dotaknemo tudi samih osnov. Od tega kako postaviti trodelni napad, pa vse do vstopa v notranji prostor in prezračevanja. Morda bi kdo pomislil kaj nam bo to, če pa mora osnovne stvari poznati vsak operativni gasilec. A marsikdo pozablja na dejstvo, da je dobra osnova predpogoj za nadgradnjo znanja in ravno zaradi tega je ponavljanje in obnavljanje tako pomembno.

Ničkolikokrat govorimo o pravilnem načinu vstopa in preiskovanju prostorov ob notranjem požaru, redko pa se dotaknemo še kakšnega drugega aspekta, ki je ravno tako bistvenega pomena in nam lahko olajša delo. Zato se bom tokrat osredotočila na prezračevanje, ki je pomembno in nujno za odvajanje plinov kot tudi toplote iz prostorov. S tem olajšamo napadalni skupini delo, hkrti pa je lahko le-ta bolj učinkovita. Prostore lahko prezračimo na več načinov . V osnovi sta ti razdelitvi označeni kot naravna in mehanska. Pri prvi se poslužujemo prezračevanja kjer se uporabljajo naravni zračni tokovi, pri mehanski pa takšne tokove ustvarimo umetno oz. s pomočjo naprav za prezračevanje. Pri notranjih požarih vedno bolj v ospredje prihaja raba mehanskega prezračevanja, saj na naravno vpliva več dejavnikov. Od smeri vetra pa vse do temperaturnih razlik, ki so tam prisotne zaradi gorenja. 

Sami smo na tokratni vaji uporabili nadtlačni prezračevalnik, ( ta ustvari nekaj milibarov nadtlaka), ki smo ga namestili diagonalno pred vhodni del objekta v razdalji diagonale vrat in hkrati zagotovili tudi izhodno odprtino (ki je lahko maksimalno 1,5 krat večja od vhodne). Vendar pa ta dva načina nista edina, in poleg zgoraj omenjenih, lahko dodamo še en enostaven, a dokaj učinkovit način prezračevanja. In sicer hidravličnega. Tu nam na pomoč priskoči curek razpršene vode.

Izvajamo ga namreč z usmerjanjem razpršenega vodnega curka skozi odprtino (največkrat je to okno). Vendar pa moramo biti pozorni, da pustimo dovolj prostora še za izhajajoče pline. Kar pomeni, da ne smemo prekriti s curkom celotne površine, vendar le spodnji del nekje v velikosti dveh tretjin. Ravno tako kot pri prezračevalniku, pa moramo biti pozorni tudi tu na razdaljo od odprtine, hkrati pa paziti na razpršenost curka. Najbolj optimalni učinek dobimo, če usmerimo vodni curek pravokotno na odprtino, kar pa zaradi same varnosti ni vedno mogoče.

Ne glede na to kakšno taktiko uporabimo, pa je pomembno, da na prezračevanje ne pozabimo. Vzpostavitev prezračevanja namreč spada med osnovna a vendar obvezna opravila na sami intervenciji.

V tem hladnem vremenu pa le ne stojte na prepihu, da se ne prehladite...